Velkommen, sportschef for Senior, U19 og Flag.

15-1-2022 skrevet af Per Böhm

Velkommen til som sportschef for Senior, U19 og Flag.
Hvordan vil du præge klubben den vej du og bestyrelsen ønsker?

Interview med sportschef Mike V.

Min tilgang vil være at hjælpe vores trænerstab administrativt indtil de kan være selvkørende samt være den ekstra hjælp eller evt. kunne at komme med forslag, hvis man kan se noget udefra. 

Endvidere vil jeg prøve at skabe mere struktur primært mest for trænerne, således at vi sikrer at de har faste rammer og regler samt udstyr. 

Til Sidst vil jeg prøve at se om der kan gøres noget for at for optimere flere forskellige steder i klubben samt samarbejde på tværs med Lars Petersen, som tidligere har haft hele ansvaret for at være sportschef for hele klubben og være hans stedfortræder vice versa i tilfælde af sygdom eller fravær.


COVID 19-pandemien: hvad har den den betydet for foreningen Badgers?

Pandemien har været en udfordring for os, eftersom vi hele tiden har måtte justere løbende og konstant, da man ikke vidste hvad dagen kunne bringe i morgen pga. restriktioner. Men samtidig har det også gjort at vi som klub og forening, har været nødt til at træde ud af vores komfortzone og tænke anderledes og kreativt, hvilket jeg også vil sige har været sundt for os samt udfordrende. 


Hvordan sluttede sæsonen 2021? som forventet? 

For senior synes jeg helt sikkert at vi klarede os over alt forventning. Jeg tager en 3. plads som godkendt, når man tænker at vi var seedet langt lavere. Mener at vi var seedet 8. plads. 

Det var fedt at se, at vores U-19 afdeling, som rykkede op fra 2020 gav os det ekstra sæt spillere, som vi havde behov for i 2019. Derudover kunne man også se at det også gav et boost for vores unge drenge, at vi havde en offensiv koordinator. 

Alt har har dog ikke været nogen solstråle historie, fordi det også krævede en anden form for mentalitet, hvilket ikke alle lige var indstillet eller i hvert tog noget tid at finde indpas. 

Det har også givet stof til eftertænkning, hvilket også har betydet at klubben i år, har valgt at fokusere anderledes fremadrettet. Hvilket resulterede i at vi måtte vinke farvel til den amerikanske træner / koordinator og at undertegnede også valgte at træde ned fra HC jobbet på senior. 

Men vi fandt en løsning på en anden HC istedet i Kasper Eriksen, som jeg helt står bagved er et godt valg. 

For U-19 har året ikke været godt, pga. vi havde et meget få tal af U19 spillere. Dels har flere været på efterskole mv. og kom først retur efter sommer og disse spillere kom så på dispensation, så de kunne spille for senior. 

I år håber vi på en smule mere fremgang, men må også erkende, at det indtil videre ser tyndt ud, men vi finder ud af tingene, hvis ikke at vi kan stille et U-19 hold. 


Hvordan ser træner situationen ud? Er der tegnet nye trænerkontrakter?

U19? Ingen

Senior? Head Coach Kasper Eriksen

Flag? Jonas Fog Jensen


Hvordan gå det med medlems antallet? Er der spiller flugt fra senior holdet?

Senior: Vi må erkende at en del af de U19 spillere som rykkede op fra sidste sæson, enten har mistet lysten eller pga. uddannelse har valgt fra til 2022. Men vi har heldigvis fået et par nye spillere i vinterpausen. 

Flag: Skal ærlig indrømme at jeg desværre ikke har indblik eller overblikket over dette endnu. Dog ved jeg at aktiviteten har været noget lav henover 2021 sæsonen. Formoder at det må være at medlemmerne har fået andre prioriteter såsom stifte egen familie mv. 


Er der planer om at hente andre spillere?

Vi har på nuværende ikke planer om at skulle hente spillere, men arbejder hårdt på om, der kan rekrutteres flere trænere f.eks. som positionstrænere, men igen kræver det også at godkendelse fra de respektive Head Coaches for eller giver det ingen mening, hvis ikke det vil harmonere. 


Hvilke sportslige ambitioner har badgers for 2022?

Vi skal have mere bredde på holdet, over alle afdelinger, således at vi står stærkere i fremtiden. Men det vil jeg mene at skal være en ting man altid skal have på programmet hvert år. 

For senior håber jeg at vi kan blande os blandt top 4. 

For U-19 håber jeg at vi får flere spillere til. Hvis dette ikke sker, skal vi gøre alt for at vores medlemmer kan få mere spilletid ved evt. at hjælpe senior eller få dem med på andre hold i landet, for at kunne få mere spilletid.